Krev a její deriváty


Transfuzní oddělení Krajské nemocnice Liberec

knl_mapaTransfuzní oddělení je pro dárce krve otevřeno v pondělí až pátek, registrace dárců probíhá:

 • PO od 6,30 do 9,00 hodin
 • ÚT-PÁ od 6,30 do 10,00 hodin

Darovat krev může každý občan ve věkovém rozmezí 18 – 65 let s vyhovujícím zdravotním stavem!

 

Dárce krve jsou zváni k odběrům krve pozvánkou, která je odesílána cca 2 týdny před plánovaným termínem odběru. Noví dárci jsou vítáni kdykoliv v uvedené dny, nejvhodnějším dnem je pátek.

Den před odběrem je vhodné pít větší množství tekutin, nejíst příliš tučná nebo přepálená jídla, nepít alkohol, omezit velkou fyzickou zátěž, nepracovat v noční směně. V den odběru je vhodné se lehce nasnídat.

 

Je můj zdravotní stav vyhovující?

Pokud si odpovíte na následující otázky „ANO“, lze předpokládat, že jste vhodný pro bezpečné darování krve. Nicméně zdravotní rizika jsou individuální, proto je vhodné poradit se o svém zdravotním stavu s praktickým lékařem nebo lékaři transfuzního oddělení!

 • Cítím se zcela zdráv?
 • Je mi mezi 18 – 65 lety?
 • Mám nad 50kg?
 • Trvale nebo dlouhodobě žiji na stálé adrese v ČR?
 • Nejsem nosič krví a pohlavně přenosné nemoci? (HIV, žloutenka B nebo C)
 • Netrpím jakoukoli chronickou chorobou? (ne sezónní alergie)
 • Nevyskytuje se v mé rodině Creutzfledt-Jacobova choroba?
 • Nepodstoupil(a) jsem transplantaci nebo léčbu růstovými hormony?
 • Nikdy jsem v minulosti nebyl(a) závislí(á) na drogách nebo lécích, ani jsem nitrožilně neužíval(a) drogy?

Dále můžete být dočasně vyřazeni například kvůli prodělanému tetování, očkování, cestování do rizikových zemí… Bližší informace a kompletní seznam případů, kdy darovat nelze, Vám poskytne nejbližší transfuzní oddělení.

odberovy-sal plazma

transfuzka