Krvetvorné buňky a kostní dřeň


Dárcovství krvetvorných buněk a kostní dřeně se naše organizace začala věnovat v roce 2013. Tehdy se na nás obrátili přátelé absolventky naší univerzity Vendy, která onemocněla leukémií. Její stav byl vážný, proto jsme neváhali a rozhodli se pomoci. Ve spolupráci s Českým registrem dárců krvetvorných buněk, jsme uspořádali osvětové přednášky, které našim studentům přinesly podnětné informace o dárcovství.

Při přípravě akce vyjádřila Vendy přání, aby tato iniciativa pomáhala i dalším nemocným, kteří na svého dárce čekají. Pro ni byl nakonec nalezen vhodný dárce v zahraničí. Bohužel došlo ke komplikacím a její zdravotní stav se natolik zhoršil, že své nemoci podlehla.

Jelikož jsou vysokoškoláci prakticky nejvhodnějšími kandidáty pro dárcovství (pro svůj věk a zdravotní stav), rozhodli jsme se v našem snažení nepolevit a uspořádat i další ročníky. Proto pokud i ty v sobě cítíš potřebu pomáhat, prostuduj si podmínky dárcovství a neváhej se zapojit mezi ostatní dobrovolné dárce!

Informační přednáška v úterý 21. dubna 2015 od 10:40 v posluchárně E9

 

Zápis do registru provedou zaměstnanci „Registru dárců krvetvorných buněk“ na Ústavu zdravotnických studií TUL. Tento zápis se uskuteční při dostatečném počtu zájemců (20 a více). Pro zjištění zájmu o zápis prosíme o vyplnění krátkého dotazníku.


REGISTRACE NA ZÁPIS do registru dárců na Ústavu zdravotnických studií v úterý 28 dubna od 8:00 do 13:00

Informační video ke kampani Připoj se a daruješ život 2014 
 

Rád bych se zapojil do dárcovského programu, co pro to musím udělat?

 

PODMÍNKY VSTUPU DO REGISTRU
 • věk 18-35 let (evidence v registru do 60 let věku, pokud dárce neodstoupí sám z osobních či zdravotních důvodů)
 • hmotnost více než 50 kg
 • dobrý zdravotní stav (žádné závažné onemocnění – ani v minulosti)
 • bez trvalé medikace a léčby (výjimkou je antikoncepce)
 • ochota věnovat svůj čas a pohodlí

 

PROČ VSTOUPIT DO REGISTRU DÁRCŮ KOSTNÍ DŘENĚ
 • jediným způsobem léčby pacientů s poruchou krvetvorby (leukémie, anémie, jiné závažné choroby) je v některých případech transplantace krvetvorných buněk od zdravého dárce (kostní dřeň, kmenové buňky z periferní krve nebo pupečníková krev)
 • nemocnému je nutné transplantovat krvetvorné buňky co nejshodnějšího dárce a k tomu je třeba mít možnost výběru z co největšího počtu potenciálních dárců.
 • Abyste mohl/a být zaregistrován/a, musíte absolvovat malý odběr krve a poskytnout kontaktní údaje do databáze registru.
 • Pravděpodobnost, že budete vybrán/a jako vhodný dárce není velká. V registru můžete být evidován řadu let, než se najde pacient, který s Vámi bude mít shodné znaky v systému HLA. Nemusí k tomu dojít nikdy. Avšak Vaše rozhodnutí, stát se dárcem krvetvorných buněk, zvyšuje naději na záchranu lidského života.

 

JAK SE VYHLEDÁVÁ DÁRCE PRO PACIENTA? ANEB CO SE DĚJE POTÉ, CO SE ZAREGISTRUJETE
 • Ze vzorku krve odebrané při vstupu do registru určíme Vaše genetické znaky na bílých krvinkách (HLA).
 • Výsledky testu vložíme do databáze.
 • Pokud zjistíme, že se v základních genetických znacích předběžně shodujete s pacientem, pozveme Vás na další odběr krve a provedeme podrobnější krevní testy, které upřesní míru shody s pacientem a zmapují Váš aktuální zdravotní stav.
  Při tomto odběru krve absolvujete pohovor s lékařem / odborným pracovníkem registru, který Vám podá všechny potřebné informace, týkající se prováděných vyšetření a dalšího postupu.
 • Jestliže se na základě krevních testů potvrdí potřebný stupeň shody mezi Vámi a pacientem, budeme Vás kontaktovat, a dohodneme s Vámi termín začátku přípravy na odběr krvetvorných buněk.

 

 Pokud jsi pevně rozhodnut se do registru přihlásit nebo potřebuješ více informací, stačí kontaktovat nejbližší náborové centrum.