O kampani


PŘIPOJ SE A DARUJEŠ ŽIVOT

 

Společně s Registrem dárců krvetvorných buněk při IKEM pořádáme každoročně náborovou akci „Připoje se a daruješ život“, díky které se podaří získat několik desítek nových potencionálních dárců z řad studentů Technické univerzity v Liberci.

 

Krvetvorné buňky a kostní dřeň

Cílem je otevřeně hovořit o akutní leukémii a dalších nemocech, které se dají pomocí transplantace kostní dřeně léčit, a tím vzbudit zájem potenciálních dárců zapojit se do jednoho z českých registrů. Rádi bychom zdůraznili fakt, že hlavně vysokoškolští studenti a další mladí lidé (mezi 18 – 35 lety) jsou jedinými vhodnými dárci, ať už pro svůj věk, tak i pro svůj zdravotní stav.

 

Dárcovství krve

Dalším cílem této kampaně je zaměření se na dárcovství krve. Dnes a denně slýcháme z různých médií zprávy o tom, jak současní dárci stárnou a nových se nedostává. „Je třeba udržet nárůst okolo 500 dárců krve ročně ,a proto je nezbytné stále obnovovat a omlazovat registr dárců krve.“ uvedla primářka Transfuzního oddělení Krajské nemocnice Liberec MUDr. Renata Procházková,.Ph.D.. Byli bychom velice rádi, pokud by se naše kampaň na tomto čísle podílela alespoň z jedné pětiny.

Za Studentskou unii TUL

Radek Němeček (předseda SU TUL.)

darcovstvi_2013 (7)    darcovstvi_2013 (6)   darcovstvi_2013 (5)    darcovstvi_2013 (3)    darcovstvi_2013 (2)